Vi på Adaptive Media är säkra på att idéer frodas och växer i ett kreativt workspace. I och med detta och att vi befinner oss i ett samhälle där vi främjar det agila arbetssättet vill vi dela med oss av ett arbetssätt vi kallar för Adaptive Labs på vår byrå. Vad labs är och hur vi inkorporerar i detta på ett smidigt sätt som funkat och gynnat vår arbetsplats och verksamhet vill vi dela med oss av till er!

Vad är agilt arbete?

Ordet agil härstammar från engelskans ‘’agile’’, och betyder lättrörligt/smidigt. Agilt arbete syftar i stora drag på att besultsfattarna i verksamheten skapar förutsättningar för sitt team - istället för att ‘’bestämma’ på arbetsplatsen. Detta ger i sin tur utrymme för de anställda att utvecklas och arbeta mer effektivt hela vägen mot ett gemensamt slutmål.

Det finns ett flertal olika arbetsmetoder när det kommer till att jobba agilt som där scrum, lean och kanban är några av de vanligaste. Beroende på bransch, företagsstorlek och preferens så kan man implementera olika delar från dessa metoder in på arbetsplatsen.

I detta inlägg kommer vi inte gå in på de olika agila arbetsmetoderna utan fokusera på en del som vi på Adaptive Media kallar för Labs. Det är inte en fullskalig agil arbetsmetod - men ett exempel på en agil del i vårt arbete som gynnat oss och våra kunder.

https://vision.se/chef/amnen/agilt-ledarskap/guide-sa-leder-du-agilt/

Hur började våra labs?

När företaget grundades 2009 fanns det ett populärt arbetssätt många refererade till som Googlemodellen. Då Google som företag hade ett upplägg för sina anställda att ta en arbetsdag i veckan och lägga tid på annat än sina tilldelade arbetsuppgifter, i kreativt syfte och främja nytänkande idéer inom företagets ramar. Det är exempelvis här bland annat som grunden och idén till Google Docs växte fram. Då Google till en början enbart var en sökmotor, i jämförelse med hur många delar till företaget det finns idag.

Precis som Google såg så var det många företag som gynnades och växte genom detta typ av arbetssätt - med nytänkande idéer som fick företagen att växa internt. Växa genom de anställda - kunskapen och åsikterna de besitter som inte alltid framgår eller får frodas genom deras tilldelade arbetsuppgifter.

Adaptive Labs - packat och klart!

Adaptive Media har sedan företaget grundades 2009-2010 arbetat med labbar i någon form, men paketerade det som Adaptive Labs och en tydlig del av företaget runt 2016. Med inspiration från Googlemodellen och andra verksamheter så införde vi tid på företaget att ägna åt projekt, dela idér och utveckla dessa utöver våra aktiva kundprojekt.

Till en början började vi labba tillsammans på fredagar, vare sig de va en ren top of mind-idé eller något genomtänkt att bygga vidare på och tillsammans i grupper eller att självständigt utveckla.

Under tidens gång har upplägget förändrats eftersom vissa i teamet hade svårt att avsätta tid och tyckte det var jobbigt då de periodvis själva ville prioritera kundprojekt. Samtidigt som vissa hade svårt att själva avsätta sin tid till labbar så började nya jobba i teamet hos Adaptive Media just på grund av dessa labbdagar och uppmuntran från företaget till egen tid för att växa inom sitt område och få vara kreativ. Då testade vi istället under en period att hela hela kontoret en avsätter gemensamt en vecka så ingen behöver ha dåligt samvete eller känna stress över prioriteringar, samtidigt som de fick en paus från sina projekt och ladda om.

Detta kom med andra utmaningar då det var svårt att komma igång med projekt under en bestämd tid och inte fördela tiden själv när man känner sig inspirerad eller inte än har en idé att bygga vidare på. Projekten i ‘’labbet’’ under denna tid var otroligt blandade, vissa byggde saker inom sitt område och andra vidareutbildade sig. Som även detta resulterade i att det var svårt att labba gemensamt med många olika visioner och önskemål.

Labs idag

Nu kör vi ett mer mixat upplägg efter att det under hösten 2021 var få som hade använt någon typ av labbtid då alla arbetade för att våra årsmål. Men när vi gemensamt lyckades nå målen innan årets slut så såg vi till att alla på kontoret under 5 veckors tid fick lägga totalt en hel vecka fördelat efter önskan och behov på labs. Detta gav otroligt mycket och funkade bra i relation till jobb och prioriteringar.

Eftersom labbtiden nu fördelades under en längre period kunde alla arbeta med labbar periodvis när en det passade, istället för att som vid tidigare försök under en tight vecka komma på något och endast fokusera på labbprojektet. Detta funkade förvånansvärt bra för oss och vi har flera projekt och idéer som i slutändan blev till verklighet samt att vi på köpet fick ett upplägg vi planerar att använda oss mer av redan nu under våren.

Förutom att vi spred ut labbtiden under ett par veckor så var vi även lite mer styrande i val av labb-projekt. Istället för 100% frihet så samlade vi under en period in ideer i en idélåda som vi därefter gick igenom och valde projekt ifrån. Urvalskriterierna var bland annat att förslagen skulle skapa värde för oss som bolag, för våra kunder eller för något välgörande ändamål.

Projekt från våra labs

Som nämnt så har projekten i våra labs varierat otroligt mycket, många idéer och projekt stannar i labbet men vissa blir till verklighet. För att ytterligare uppmuntra och motivera andra verksamheter till att införa denna typ av arbetssätt så vill vi på Adaptive media dela med oss av projekt som fullföljts och blivit till en produkt.

Labb projekt: Adaptive Cube.

Wrapper-appen var ett projekt som fem av våra anställda samarbetade kring och tog fram. Vi som verksamhet bygger många olika system och utvecklar tjänster för företag som finns tillgängliga på webben. Men det hade i många fall underlättat för företagen i fråga att ha tillgång till sina system genom en app - exempelvis budbolag som använder sig utav plattor eller smartphones under arbetstid. Problemet är att det kan vara rätt kostsamt att bygga en app och detta leder ofta till att företag vi arbetar med prioriterar bort just appar.

Men genom Adaptive Cube så kan vi istället erbjuda våra kunder ett billigare alternativ genom att vi använder samma app och där kapslar in de system vi bygger åt kunderna. Användarna på företagen vi jobbar åt kan lätt komma åt tjänsten via sin Iphone, Ipad eller Androidenhet utan att behöva ta höga investerings- och driftskostnader. Detta är något vi inte än gått live med men är på gång och ett resultat av labb-perioden vi hade i slutet av 2021.

Labb projekt: Atlantis

Atlantis är ytterligare ett labb-projekt som vi vill dela med oss, som dök upp som en idé till ett problem vi hade internt och genom våra labb veckor hittade en lösning till.

Atlantis är enkelt förklarat ett grundsystem med en variation av återanvändbara komponenter som täcker de olika behov våra kunder kan tänkas ha i det dagliga arbetet. Så vi i praktiken inte behöver använda resurser till att utveckla liknande system gång på gång utan kan lägga vårt fokus på att skapa en bättre skräddarsydd upplevelse för våra kunder. Atlantis underlättar dessutom för oss då vi kan hantera, uppdatera och sköta allt från en plats och inte behöva göra säkerhetsfixar och uppdateringar i varje system. Det ger oss även bättre översikt och ser till att systemen och funktionerna alltid är up-to-date och buggfria hos alla våra användare - på ett kostnadseffektivt sätt.

Summering, agila labs

Att arbeta agilt överlag har en positiv inverkan på arbetsplatsen, och med olika arbetssätt och delar som labs kan man få ut så mycket mer. Det går att skapa en kreativ arbetsplats som tillsammans med de anställda växer. Detta gynnar inte bara företaget men även kunderna då vi tillsammans utvecklas och kan prestera bättre och ha en större bredd på marknaden.

Med att presentera detta agila verktyg ‘’labb-tid’’ hoppas vi att fler företag provar på att gemensamt labba, inspireras och växa.

Mer om våra labs- projekt som blivit till verklighet kan ni läsa mer om här. Idag har finns det endast ett fåtal projekt av de som vi utvecklat i våra labb, men vi planerar att släppa med information kring projekt som utvecklats till en klar produkt under kommande året och ser fram emot att dela med oss av fler roliga projekt ifrån framtida labb-perioder!