Nordic.js var en bra konferens med blandad kvalitet på föreläsningarna. Kul och bra att de satsat mycket på mångfald. Av deltagarna var kanske 5 % kvinnor men uppskattningsvis minst 50 % av föreläsarna.

Det var intressant och givande att få höra om ämnen man annars inte skulle läst/hört om och det var festliga sido-jippon (halva lokalen var fylld med nöjen i form bollhav, pingisbord, sockervaddsmaskin, barberare, glitterrum och mycket mer).

Bild

Mot slutet av dagarna var man mentalt helt slut så jag tycker personligen att två dagar konferens efter varandra är för mycket. Jag skulle gärna haft med datorn första dagen så man kunde tagit pauser emellanåt och jobbat lite. Bra lärdom.

Även om det är svårt att säga konkret vad jag lärt mig eller inspirerats till tror jag att det är nyttigt att komma iväg på sånt här ibland för att få lite känsla för branschen och omvärlden.

Här är en bild på var i gränssnittet Ryanair gömt sitt val för att välja bort försäkring vid beställning (se om ni hittar det!) Här är en bild på var i gränssnittet Ryanair gömt sitt val för att välja bort försäkring vid beställning (se om ni hittar det!)

De mest intressanta föredragen


Gettin’ into the (Tensor)Flow

(Piérre Reimertz, Creative Generalist and Co-founder of Mavencook)

En introduktion till machine learning med JavaScript-versionen av Tensorflow (Googles Machine learning-bibliotek). Han visade bland annat hur man med ML och musrörelser kan avgöra om besökaren är vänster- eller högerhänt och då flytta mobilmenyn till rätt sida för användaren.

Spelandes på sin ukulele visade han även på ett roligt sätt hur man tränar en AI till att känna igen toner.

Testing in Production

(Talia Nassi, Test Engineer at WeWork)

  • En staging-miljö motsvarar aldrig en produktions-miljö.
  • Hela teamet bör äga produkt quality (inte bara QA, PM eller utvecklare).
  • Testning i produktion kan göras med feature flags, där man endast aktiverar nya features för utvalda testpersoner eller en del av användarbasen.

Designing and Building With Privacy In Mind

(Vitaly Friedman, en av grundarna till Smashing Magazine)

  • Verkar hata cookie-popups nästan lika mycket som jag gör.
  • Pratade om hur webben blivit sopig med alla cookie- och GDPR-popups, frågor om att tillåta notiser och dark UI patterns. Det är upp till oss utvecklare att komma på bättre lösningar.

Bild