På vår eviga resa för att förbättra och effektivisera vår kodning har en i vårt team nyligen utforskat prettier-blade, ett verktyg designat för att automatiskt formatera vår Blade-syntax. Vår kollega spenderade en morgon på att utforska denna teknik, och här delar vi våra tankar.

Fördelar med prettier-blade:

Snabb genomgång: Det var imponerande att se hur snabbt prettier-blade kunde processa ett helt projekt. Resultatet var en konsekvent och väl indenterad kod.

Tailwind CSS-stöd: Verktyget har förmågan att sortera Tailwind-klasser. Detta är användbart eftersom vi ofta använder Tailwind i våra projekt.

Integrerat med PHPStorm: För de av oss som använder PHPStorm som vår huvudsakliga utvecklingsmiljö är detta en fördel.

Flexibel ignorering: Man kan lätt ignorera specifika mappar. Till exempel har vi exkluderat mappar som innehåller email eftersom indentering kan vara avgörande där, särskilt med markdown.

Nackdelar med prettier-blade:

Syntaktiska inkonsistenser: prettier-blade formaterade vissa delar av koden på ett sätt som inte överensstämde med våra personliga preferenser. Till exempel, @if (!$var) istället för vårt vanliga @if (! $var).

Komplexa uttryck: Vissa komplexa uttryck, särskilt de som innehåller kedjade funktioner och komponenter, formaterades inte på det sätt vi förväntade oss.

Inline if-satser: När if-satser är inbäddade inuti HTML-element blev resultatet inte optimalt. Dock finns det en lösning, genom att använda {{-- prettier-ignore-start --}} och {{-- prettier-ignore-end --}} kan dessa problem undvikas.

Inkonsekventa if-satser: Om det finns inkonsekvenser i if-satser, kan prettier-blade ge oförutsägbara resultat.

Slutsats

Det är tydligt att prettier-blade bär med sig både fördelar och utmaningar. Medan det är tilltalande att ha möjligheten att automatiskt justera all kod med ett klick, finns det fortfarande vissa "edge cases" att beakta. Innan vi tar ett slutligt beslut så föreslogs ett gemensamt exempel projekt eller möjligtvis en PR som visar alla förändringar som prettier-blade skulle genomföra. Detta skulle ge teamet en bättre uppfattning om huruvida vi ska anta denna teknik helt och hållet.

Som inledningsvis nämnts är vi på Adaptive Media ständigt på jakt efter nya tekniker för att utvecklas. Vi finner denna utforskning av prettier-blade otroligt intressant, och ser potentialen i att integrera det i vårt sätt att jobba för att gynna både oss och våra kunder. Har ni testat prettier-blade eller har åsikter kring denna teknik?