För en månad sedan meddelade vi inledningen av denna säsongs Adaptive Labs, där vi har fördjupat oss i den fascinerande världen av AI (Artificiell Intelligens). Det har varit en tid fylld av utforskande och experimenterande där vi har lagt fokus på att förstå olika aspekter av AI och hur de kan tillämpas i vårt arbete.

En stor del av detta arbete har varit att utforska en mängd olika AI-verktyg, tjänster och metoder. Vi har provat alltifrån stora välkända plattformar till mindre och mer nischade verktyg. Målet har varit att hitta de verktyg som passar bäst för oss och våra behov i det dagliga arbetet.

AI-generade kategori- och produktbeskrivningar

I ett av projekten har vi byggt en widget till vår e-handelsplattform Ashop för att våra butiker ska ha möjligheten framöver att AI-generera unika och engagerande produkt- och kategoribeskrivningar direkt i plattformen. Vi strävar efter att bryta beroendet av leverantörs-genererade beskrivningar som ofta blir dubbletter och konkurrerar med andra butiker online, men även beskrivningar som inte är upp till par eller skrivande som istället blir en tidstjuv.

Detta projekt har medfört att butikerna genom vår AI-widget kommer att kunna välja en kategori, exempelvis "Macbook", och identifiera framträdande produkter inom denna kategori, såsom "Macbook Pro" eller "Macbook Air". Widgeten är även kapabel till att förstå och spegla olika tonfall, vare sig texten ska vara humoristiskt, proffesionellt, lättsam, etc, och att anpassa texten för olika målgrupper, som exempelvis "ungdom, familjärt eller teknikintresserade". Därefter dyker en välskriven text upp helt enkelt. Genom att butikerna ytterligare själva har möjligheten att manuellt välja nyckelord som texten bör innehålla, som "Apple", "kvalitet" och "innovativ teknik", har vi lyckats förbättra både precisionen och relevansen i de texter som genereras. Dessutom har vi arbetat med att inkludera specifika kundönskemål, såsom antalet ord och tecken bland annat.

Förutspå bedrägeriköp med AI

Ett ytterligare projekt har varit att utveckla en AI-modell för att upptäcka bedrägeriköp. Genom att analysera inkommande ordrar kan denna AI förutsäga sannolikheten för bedrägeri. Denna teknik är primärt tänkt för vår e-handelsplattform, men den kan potentiellt appliceras på alla typer av online-transaktioner. Vi kommer berätta mer om detta projekt framöver!

Fler AI-projekt

Vidare har vi experimenterat med olika AI-tjänster för att skapa logotyper och sammanhängande färgpaletter. Tanken var att bygga en fullständig grafisk profil med logga och koncept med hjälp av AI. Vi började med att generera logotyper genom verktyget Midjourney och vi använde även ChatGPT för att skapa en effektiv prompt. Resultatet blev lovande med bra färger och ett bra utseende på papper, även om det ännu inte är perfekt estetiskt så har det stor potential.

Flera i teamet har även tagit egna initiativ i att experimentera med AI. Ett projekt fokuserade på prompts och ett ytterligare projekt riktade in sig på att använda ChatGPT för att skapa en studieplan. Vi ser fram emot att dela mer detaljerad information om dessa framsteg i separata inlägg.

Sammanfattningsvis har dessa veckor varit fulla av experiment och lärande. Vi har tagit stora steg framåt inom AI och ser fram emot att fortsätta vår resa och dela våra framsteg med er.