Det är idag lika svårt att gissa hur företag kommer organisera sig och arbeta som det var svårt att gissa när en pandemi skulle slå till med full kraft och lamslå världen. Det känns på något sätt också redan uttjatat att pratat om det "nya normala", nästan lika uttjatat som att vara trött på pandemin.

Men trots det så kommer en ny vardag (förhoppningsvis inom kort!) som innebär möjlighet till fysiska möten och arbete tillsammans på ett sätt som inte har varit rekommenderat sedan början av 2020.

På Adaptive Media arbetar vi nu på en plan för organisation och målsättningen är att skapa något nytt som är bättre. Bättre än pandemin (såklart), men också bättre än sättet vi arbetade på innan pandemin. 2020/2021 har inneburit många utmaningar, men lämnar efter sig minst lika många lärdomar som nu ska omsättas i en verklighet.

Som del i vårt kartläggning och planeringsarbete så har vi tagit del av forskning, undersökningar och artiklar inom the post pandemic workplace för att inspireras, lära oss och skapa möjlighet till diskussion kring hur just vår arbetsplats bäst ska se ut framöver. Och när vi ändå har artiklar samlade - varför inte dela med sig?

Observera att punkterna under respektive artikel är direkta eller förkortade citat från artikelinnehållet och innebär inget eget ställningstagande härifrån, och vi tar ingen credit för själva slutsatserna - all heder till respektive artkelförfattare eller undersökning där!

Så vill svenska Spel jobba efter pandemin

https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2021/sa-vill-svenska-spel-jobba-efter-pandemin/

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • Två tredjedelar av personalstyrkan vill fortsätta att jobba på distans hela eller delar av sin arbetsvecka även efter pandemin. Följdfrågan blev då vad de vill använda det gemenensamma kontoret till. Och behoven skiljde sig åt.
 • Behov av fokuserat arbete i tyst rum på kontoret
 • Kreativt och socialt
 • Vi ser inte i dagsläget att det handlar om att minska arbetsytan utan att i stället disponera om den. Dels med fullt utrustade tysta rum, dels med rum för socialt häng och kreativa möten
 • Projekt som ska nötas och blötas för att medarbetarnas önskemål om distansarbete ska kunna infrias: kontoret, hemmakontoret och arbetsmiljön.

Förändrat sätt att jobba även efter pandemin

https://www.forskning.se/2021/03/11/forandrat-satt-att-jobba-aven-efter-pandemin/

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • När arbetsuppgifter i större utsträckning utförs på distans kan den framtida arbetsplatsen komma att få en förändrad betydelse, med ett ökat fokus på sociala möten och kreativa processer.
 • Det framtida kontoret ska inte bara erbjuda en god arbetsmiljö, utan också vara ett ställe som man får energi och inspiration av att besöka
 • Behovet av kontorsytor kommer förmodligen att minska.

Hur vill dina medarbetare jobba efter pandemin?

https://www.adecco.se/blogg/rekryteringstips/2021/hur-vill-dina-medarbetare-jobba-efter-pandemin/

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • Flexibelt arbete var något som ökade redan innan pandemin. Men något som en gång sågs som en framväxande trend är nu på väg att bli normen. Organisationer och anställda är överens om att flexibilitet förbättrar balansen mellan jobb och privatliv och vi tenderar även att förbättra vår arbetsprestation. En kombination av distansarbete och att jobba på kontor, så kallat "hybridarbete", spås vara vägen framåt.
 • Vid distansarbete sparar medarbetarna tid på pendling och kan fokusera på mer komplexa uppgifter i en lugnare miljö. Arbete på kontor ger däremot mer utrymme för samarbete och stärkt företagskultur.
 • Rapporten visade att den ideala balansen för anställda är att spendera 51 procent av tiden på kontoret och 49 procent med att jobba på distans.
 • En stor fördel med flexibelt arbete är att medarbetarna själva får bestämma över sitt schema. Rapporten visade att tre fjärdedelar av de tillfrågade vill ha flexibla arbetstider från och med nu.
 • Under pandemin har arbetsgivarna vunnit sina anställdas tillit och är nu den mest betrodda institutionen för att "återställa det normala". 80 procent av de tillfrågade svarade att de anser att deras arbetsgivare är ansvariga för att säkerställa en bättre arbetsmiljö efter pandemin.

Trends in the Post Pandemic Workplace

https://blog.namely.com/7-leadership-trends-post-pandemic-workplace

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • According to Harvard Business Review's survey, 42 percent of employees worldwide experienced a significant decline in mental health since the pandemic began.
 • Without a doubt, the pandemic has caused considerable stress, anxiety, burnout, and even depression among workers.
 • One of the drivers of anxiety among employees could be the lack of information about what's currently going on in the company. Even when the news isn't great, people appreciate when they are being updated instead of being out of the loop.

Trends driving the Post Pandemic Workplace

https://www.gensler.com/blog/5-trends-driving-the-new-post-pandemic-workplace

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • The longer we work from home and away from our colleagues, the more being together matters.
 • Employers will not need to sell the upsides of the office to their employees --- they already know them. Post-pandemic, most office workers are looking forward to returning and prefer to spend the majority of their workweek there too.
 • Workers will now expect the ability to work remotely
 • Many workers already struggled to find privacy in the workplace --- now they expect to maintain the privacy they have become accustomed to at home.
 • The trend toward more open environments has led to the rise of shared or unassigned seating to provide more space for collaborative areas for group work, but to the detriment of space for focusing or personal use.
 • Unassigned seating: Already on the rise, but with new employee concerns about sharing.
 • Workers overwhelmingly favor a desk assigned only to them and are not willing to trade an assigned desk for increased flexibility to work remotely.

The future of work

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/02/23/the-future-of-work-how-to-prepare-for-the-post-pandemic-workplace/ och https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2021/05/02/future-of-work-what-the-post-pandemic-workplace-holds-for-remote-workers-careers/

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • A hybrid model comes with pros and cons.
 • A study found that 72% of knowledge workers said they would prefer a mix of remote and office work, with the rest split evenly between a preference for working exclusively from the office or exclusively from home.
 • Some people like the boundaries of a commute and the buzz of an office setting. Others prefer the comfort of being at home.
 • it's important to consider the impact a hybrid model will have on how we communicate and connect.
 • While the data shows employees are looking for choice, this approach is not without challenges.
 • In-person meetings tend to flow more organically. When a team is fully remote, everyone focuses on a single platform. When participants are split, it can be hard to encourage engagement from both sides.
 • Break away from the circular conference-room tables and high-mounted cameras. Instead, stage it so all workers are looking at one another at eye level.
 • It's easy to develop bonds with people we see in person, as digital interactions don't always allow for emotional connection. Are you developing stronger relationships with or subconsciously favoring workers who visit the office more frequently?
 • While it might be tempting, don't rush to abandon your office space.
 • It can be tough to celebrate and feel like you truly belong in a fully remote environment. When we used to hit a big financial metric, I'd bring donuts to the office to celebrate. Now, if I had to ship a donut to every single person, that would cost a lot. So how do you celebrate milestones?
 • 58% say they would absolutely look for a new job if they weren't allowed to continue working remotely in their current position.
 • 50% like video meetings versus 14% who dislike them
 • Overwork/unplugging (35%) is the biggest challenge for remote workers. Dealing with non-work distractions (28%), troubleshooting technology problems (28%) and reliable WiFi (26%) were other top pain points.

Redesigning the post pandemic workplace

https://sloanreview.mit.edu/article/redesigning-the-post-pandemic-workplace/

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • Challenges:
 • Innovation. Although remote collaboration among colleagues who regularly engaged with one another worked well, serendipitous connections with others dropped off precipitously. Research has shown that these weak ties are often critically important to innovation and knowledge sharing in organizations.
 • Starting new projects. Remote work had little impact on workers' ability to finish big group projects that were already underway. Relying on virtual collaboration to initiate new projects, however, was an order of magnitude more difficult in terms of challenges and stressors.
 • Culture. Several people we interviewed said that establishing and maintaining organizational culture is difficult, if not impossible, in a virtual setting.
 • Mentoring and coaching. Employees, particularly younger ones, received less mentoring and coaching during the shift to remote work than they did before the pandemic.
 • Be mindful of employee preferences as they rethink how a space is configured. Employees still want a dedicated desk in the workplace, even if it means they need to come to the office more often. Consider ways to create a sense of employee ownership of personal space amid this flexibility or to establish a temporary sense of ownership through a booking or reservation system.
 • The nature of virtual work will change when organizations can combine it with colocated work. Meetings in which some participants are physically present together while others are remote may be worse than either exclusively colocated or purely virtual meetings.

The future of work after Covid-19

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19

Sammanfattning och utvalda citat från artikeln:

 • Remote work and virtual meetings are likely to continue, albeit less intensely than at the pandemic's peak
 • Considering only remote work that can be done without a loss of productivity, we find that about 20 to 25 percent of the workforces in advanced economies could work from home between three and five days a week.
 • Some work that technically can be done remotely is best done in person. Negotiations, critical business decisions, brainstorming sessions, providing sensitive feedback, and onboarding new employees are examples of activities that may lose some effectiveness when done remotely.

Hoppas detta var lika givande läsning för dig som det var för oss!