Varför är det viktigt med en stark/bra teamkänsla på arbetsplatsen? ”Vi formar våra byggnader; därefter formar de oss”- Winston Churchill.

Winston hade helt rätt, arbetsplatsen och människorna där vi tillbringar stora delar av dagen kan förändra/påverka vårt personliga och professionella liv, till det bättre eller sämre. I våra lokaler vid Odenplan i Stockholm har vi tagit hjälp av ett riktigt inredningsproffs för att skapa en miljö som ska kännas mer som ett hem än ett kontor med motiveringen att man ibland är på jobbet mer tid än hemma - varför inte ha det lite härligt? Även om vi post-pandemiskt jobbar både hemifrån och från kontoret så är kontorsmiljön viktig för oss eftersom det är här vi svetsas samman som ett team på ett sådant sätt att kreativitet och innovation uppstår.

Bra teamkänsla och arbetsmiljö är inte bara avgörande för produktivt arbete, ju starkare team desto starkare är företaget, klart slut. Att på riktigt arbeta som ett tight team i projekt tror vi 100% leder till ökad effektivitet och kreativitet, och att det även stärker motivationen att alla känner sig som en del av ett team och inte bara som en spelpjäs.

Det i sin tur leder till att alla involverade i projektet visar sina framfötter för att de vill och inte bara för att de ska. Man uppmuntras till ett aktivt/produktivt samarbete när man förses med en bra omgivning på arbetsplatsen. Detta resulterar i att alla i teamet respekterar varandra, vet sitt värde och inte är rädda för att be om hjälp och stötta varandra eftersom de tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål.

Hur åstadkommer man en bra teamkänsla och arbetsmiljö? Det finns inget enkelt svar eller facit på hur man ska gå tillväga. Men det vi tror är det viktigast är att alla på arbetsplatsen har en vilja och alltid försöker eftersträva en bra teamkänsla och arbetsmiljö - så kommer det falla på plats om alla är med på samma bana. Praktiska saker som workshops, labs och aktiviteter är självklart plus i kanten och kan hjälpa teamet i rätt riktning, men det måste börja gemensamt på arbetsplatsen för att hitta rätt.