En person i vårt team tog på sig uppgiften att maximera användningen av ChatGPT genom att experimentera kring att skapa en studieplan med hjälp av AI. Målet var att utnyttja ChatGPT för att utforma en studieplan för utveckling. Att använda ChatGPT för att skapa personliga studieplaner är bara en av många otaliga tillämpningar. Det ger en inblick i den otroliga potential som dessa verktyg besitter. Det hjälper oss inte bara att lösa problem på nya sätt, men det vidgar också vårt perspektiv på vad AI kan göra och hur det kan användas för att förbättra och underlätta vår vardag. Vidare till projektet!

Vad är en prompt?

En "prompt" är i grunden en instruktion eller en begäran om information. Inom kontexten av AI och speciellt ChatGPT, är en prompt den instruktion du ger till AI för att få den att generera ett svar. Till exempel, om du skriver "Berätta en historia om en riddare", är "Berätta en historia om en riddare" prompten. AI tar den prompten och genererar ett svar baserat på det.

Vår initiala prompt:

Act as a coding tutor that creates study plans to help people learn to code. You will be provided with the goal of the student, their time commitment, and resource preferences. You will create a study plan with timelines and links to resources. Only include relevant resources because time is limited. My first request - "I am a front end developer with knowledge in html, css and javascript. I can study 10 hours per week and only want video resources. I want to learn to code in React JS. Create a study plan for me." Därefter vidareutvecklades prompten när vi märkte att vissa av de föreslagna videohandledningarna var äldre än 4 år. Även ordet 'free' lades till i anvisningarna för att försäkra att de föreslagna resurserna var kostnadsfria. Andra prompten var följande: "Thank you! Please give me free video tutorials that are at maximum 2 years old for the study plan"

Resultat

ChatGPT svarade med en detaljerad studieplan för att lära sig React JS under en tidsperiod av 10 veckor. Planen innehöll gratis videor som högst var 2 år gamla, uppdelade i olika ämnen för varje tvåveckorsperiod. Detta innefattade ämnen som introduktion till React, komponenter och statehantering, routing och datahämtning, statehantering med Redux och slutligen React Hooks och ytterligare steg. För varje ämne föreslogs specifika videor, med inbäddade länkar för enkel åtkomst.

Sammantaget gav denna process en välfungerande studieplan, konstruerad med hjälp av AI, för att lära sig att koda i React JS. Den visade potentialen hos ChatGPT för att skapa meningsfulla och personliga studieplaner utifrån specifika studerandebehov. Det är inspirerande att se vårt team utforska och tillämpa dessa AI-verktyg i nya och kreativa områden. Denna typ av innovativ användning utmanar konventionella tankesätt och öppnar upp för nya möjligheter. Spännande att labba vidare och utforska fler områden som AI kan underlätta vår dagliga arbete!