‘’Think outside the box’’- en metafor som syftar på att tänka annorlunda eller från ett nytt perspektiv - att vidga vyerna och söka lösningar där man inte vanligtvis letar. Som i sin tur kan leda till nya idéer, öppna upp nya möjligheter för att få en bättre förståelse för vad du är i behov av. Eller hitta fel och oväntade metoder som kan göra skillnad och vägleda dig i hur du kan förändra, förbättra och lyckas.

Alla har olika behov och problem att lösa och varje problem har ofta många olika lösningar. Vi på Adaptive Media jobbar medvetet i flera olika branscher för att kunna öka vår kreativitet och för att kunna testa koncept i helt olika miljöer. Genom att jobba med olika branscher och få inspiration från vitt skilda håll så kan vi förbättra hur vi jobbar och vilka idéer vi får fram, vilket hjälper oss att växa och utvecklas. Vi vill växa med våra kunder, med de företag vi är delägare i och likaså växa övergripande i vår problemlösning. Vi ser det som ett stort värde att ta inspiration från metoder och verksamheter i en bransch och applicera på andra där det kan få oväntat bra effekter.

Praktiska exempel

Det vi vill förmedla och inspirera till med detta är att man inte ska begränsa sig utan snarare alltid testa sig fram - inte vara rädd att tänka ett steg längre och att våga testa koncept utanför sina vanliga sammanhang. Två exempel som förklarar hur vi tänker kan vi hämta från Formel 1-världen och deras ingenjörer där senare läkare har hämtat inspiration som har hjälpt i behandling av sina patienter:

Många sjukhus använder idag McLarens datasystem för att kontinuerligt övervaka patienter på intensivvårdsavdelningar, vilket inte bara hjälper läkare att ta hand om sina patienter bättre utan även data för att utföra viktig forskning. F1-sensorer till exempel, har placerats på kirurgens armbågar medan de opererar, vilket ger specifik feedback likt hur de får sin data på Formel 1 banan.

Det andra exemplet där läkaryrket har tagit inspiration från Formel 1 är de snabba depåstoppen inom motorsport vars grundkoncept nu också räddar liv. När de i Formel 1 byter däck och fixar bilen snabbt under ett spann av bara några sekunder helt felfritt, utan misstag för alla vet vad de ska göra, när det ska göra och kan sin sak. De kommer in i rätt tid och presterar till 100%. På samma sätt inspirerades en läkare av detta arbetssätt för att förbättra kommunikationen mellan sina kirurger, sjuksköterskor och narkosläkare i operationssalar vilket har gett livsavgörande förbättringar på sjukhus världen över.

Detta är bara ett exempel på vad en bransch har tagit från en annan och tack vare detta löst viktiga problem genom att vidga vyerna och inte fästa blicken för snävt. Ibland lär vi oss av våra misstag på enkla vis och kan enkelt justera felen vi gör men det är värdefullt att lära sig från andra tankesätt för att nå en ultimat lösning.