På Adaptive Media är vi stolta över flera långa och djupa relationer vi format under vår resa. Ett av dessa samarbeten är tillsammans med e-handelsstjärnan Grillkung! Grillkung driver sin verksamhet genom vår e-handelsplattform Adaptive Shop och vi har genom åren hjälpts åt och vuxit tillsammans. Vi tog ett snack med Sebastian Virta, grundaren till Grillkung, om samarbetet och projekten vi har genomfört tillsammans:

  • När påbörjade samarbetet med Adaptive Media?

Sebastian: Det började egentligen redan 2013, då jag startade en Adaptive Shop-butik online för att sälja vitvaror och andra grejer - men även grillar. Under 2014 började vi tillsammans jobba med Grillkung som gick live februari 2015.

  • Vad är det bästa med att jobba tillsammans med Adaptive Media?

Sebastian: Adaptive Media har alltid gett oss användar- och kundvänliga lösningar, vi har samarbetat på alla plan egentligen. VI har hjälpt varandra att växa - jag har hjälpt Adaptive Shop med funktioner som behövs och de har hjälpt mig att växa omsättningsmässigt och med hemsidan.

Jag har aldrig växt ur plattformen vi har på Adaptive Shop eller känt behov av att leta efter en annan plattform. Normalt sätt köper man en billig plattform och sen så växer man ur den och köper en ny, men det har jag aldrig behövt göra tack vare Adaptive Shop. Vi har däremot gjort två stora uppdateringar tillsammans sen start, varav en riktigt stor 2020.

  • Hur har Adaptive Media levererat jämfört med era förväntningar?

Sebastian: Med den första e-handeln förväntade jag mig inte så mycket och trodde allt skulle vara krångligt - men det var det inte med Adaptive Shop. Sedan när jag startade Grillkung så förväntade jag mig att allt skulle vara ‘’Top Notch’’ eftersom vi jobbade tillsammans sedan tidigare och även dessa högre förväntningar infriades och har fortsatt att infrias. Jag räknade från start med att vi skulle ha en av marknadens mest up-to-date plattformar och det tycker jag att vi fortfarande har.

  • Skulle du rekommendera Adaptive Media till andra och varför?

Sebastian: Ja absolut, framförallt till butiker som vill ha en nyckelfärdig lösning. Det har alltid varit driftsäkert och det har aldrig strulat under trafikintensiva perioder som Black Friday till exempel. Det har aldrig varit några större problem och de problem som har uppstått har lösts väldigt fort. Man får mycket för pengarna helt enkelt. Det finns säkert många andra plattformar som också är bra men jag har aldrig funderat i banorna på att byta.

  • Vad är det bästa med ehandels-plattformen Adaptive Shop?

Sebastian: Det bästa är att man kan växa med plattformen, och att det alltid går att växa ett steg till. Det har varit viktigt för oss eftersom vi som bolag har växt så pass fort. Vi har kunnat växa utan att få växtverk i plattformen, och utan att behöva anställa någon internt bara för att underhålla plattformen.

Jag vill också tillägga att alla som någonsin har jobbat hos mig eller har kommit in som praktikant har kommit igång med plattformen oerhört snabbt och utan några större utbildningsinsatser.