Adaptive Labs är ett koncept där vi på Adaptive Media genom en kreativ miljö tänker nytt, provar nytt och utvecklar nya digitala tjänster. Ibland kör vi hela labbveckor där hela teamet labbar samtidigt och ibland sprider vi ut det över längre tid men labbar inom vissa teman och inriktningar.

Nu inleder vi AI Labs - en labbperiod med AI-fokus (artificiell intelligens) på Adaptive Media. Under april och maj utforskar vi på Adaptive Media AI-tjänster, verktyg och tekniker för att se vad som är möjligt att bygga och hur dessa kan integreras i våra arbetsprocesser för att förbättra effektiviteten.

Från kreativt labbande till konkreta resultat

I syfte att maximera resultatet av AI Labs har vi beslutat att dela upp perioden i två distinkta faser. April ägnas åt kreativt och fritt labbande, där vi uppmuntrar vårt team att prova nya idéer och utforska AI-teknikens potential utan begränsningar. Detta skapar en atmosfär som främjar innovation och ger utrymme för att upptäcka nya möjligheter inom AI. Under maj kommer vi att fokusera på att omsätta aprils upptäckter i konkreta resultat. Med flera framgångsrika och givande labbperioder i bagaget har vi uppnått imponerande resultat både genom att skapa nya tjänster och, lika viktigt - främja intern utveckling. Vi ser nu fram emot att utforska AI-området och labba med hur det kan bli en del av vår vardag och en naturlig del i de tjänster vi bygger.

Vi är övertygade om att AI Labs kommer att ha en betydande inverkan på vår produktivitet och arbetsförbättringar, och är säkra på att det kommer att bli en mycket givande tid. Framförallt erbjuder det möjlighet att samarbeta inom valda områden och växa som team. Vi har, som alltid, stor tillit till vårt teams kompetens och ser fram emot att få ta del av deras nya insikter och innovationer.

Med detta i åtanke fortsätter vi framåt med full entusiasm och engagemang!

Observera: Bilden är AI-genererad!