Möttes förväntningarna du hade om hur din arbetsplats skulle förändras efter pandemin och efter att restriktionerna släppte?

Hos oss på Adaptive Media ser vi en permanent förändring - att arbeta remote har inte bara öppnat upp möjligheten för vårt team att jobba hemifrån när det behövs utan även som en standardlösning. Med en tillit inom teamet vet vi att oberoende var arbetet sker så kommer alla utföra ett grymt bra jobb. Att ha en större valmöjlighet har överlag underlättat vårt arbete med bibehållen effektivitet.

Det är dock intressant att höja blicken och söka svar på hur fler företag resonerar. I en rapport från Stockholms Handelskammare (Förändrade vanor efter pandemin – så påverkas arbetsplatserna och staden) gjordes en undersökning som visar att de som tidigare jobbat heltid på kontor uppskattar möjligheten till flexibilitet-arbete och hemmajobb, men en majoritet av veckans arbetsdagar vill man vara inne på kontoret. Stämmer det överens med din uppfattning om förändringarna på arbetsmarknaden eller resonerar du annorlunda?

Det har totalt exploderat med jobbannonser där fler och fler tjänster inom olika branscher erbjuds till dels eller helt på distans. Detta visar på en bredare marknad med större valmöjligheter och på en efterfrågan från både de som är arbetssökande och företagen, värdet av arbetet som utförs är viktigare än var det utförs.

I sina jobbannonser tror vi att företag ska vara noga med att inte bara skriva huruvida de erbjuder remotearbete eller inte utan även förklara varför man jobbar på ett visst sätt. Att läsa en annons för ett kontorsjobb där det står att man jobbar på plats kan vara direkt avtändande om det inte har en tydlig förklaring idag. Där är en stor förändring mot förr! Det har visat sig att majoriteten gillar att vara på plats med möjligheten att vara flexibel, och har nu efter pandemin inte bara vant sig vid denna möjlighet men även anpassat livet efter detta arbetssätt. Så om möjligheten inte finns att delvis arbeta remote: motivera. Berätta om rollen, men även vilka möjligheter till att arbeta remote som finns - eller inte. Om rollen är platsbunden, varför?

Finns det arbetsuppgifter som förgylls eller kräver att alla alltid befinner sig på plats eller av andra anledningar, men kom ihåg att dela med er och ha en transparens.

Nu efter pandemin har arbetsmarknaden förändrats och arbetsgivare anpassar sig efter att tanke- och arbetssätt har förändrats och till att alla inte vill återgå till hur det var förr, i alla fall inte till fullo. Och om de finns möjlighet att köra delvis eller helt-remote i en roll så bör man berätta om det för att inte förlora nyckelpersoner i rekryteringsprocessen. Men även tvärtom, förmedla information om positionen är platsbunden, var tydlig från start helt enkelt så varken arbetsgivaren eller den arbetssökande missar chansen till en värdefull anställning.

Håller du med, vill du också tillbaka till kontoret men samtidigt ha valmöjligheten att jobba remote? Och kommer fler företag fortsätta erbjuda positioner helt på distans även när restriktionerna nu är borta? Och är det viktigt i jobbannonser att specificera om det finns möjlighet till remote-arbete, men även förtydliga om varför vissa tjänster är och måste vara platsbundna?