vi bygger skräddarsydda affärssystem för företag
Vad vi gör

Affärssystem

Affärssystem kan även ibland kallas för ERP- system (Enterprise Resource Planning systems). I grund och botten är det ett system som automatiserar affärsprocesser, ger insikter och genomför interna kontroller inom en verksamhet. 

Vad är ett affärssystem?

Affärssystem bygger traditionellt oftast på en eller flera centrala databas som samlar in input och information från avdelningar som redovisning, tillverkning, försäljning och marknadsföring med flera så att allt lagras på ett ställe. Användning av affärssystem siktar oftast mot kostnadsbesparingar och bättre produktivitet eftersom människor spenderar mindre tid på att samla ihop nödvändig data från flera olika delar av verksamheten för att kunna dra slutsatser och prestera bättre. Affärssystem på företag skräddarsys oftast för att passa verksamheten.

Affärssystem som begrepp kan ibland vara lite problematiskt. Många som slänger sig med begreppet lägger sin värdering i vad man menar, men i själva verket så kan ett affärssystem betyda olika saker för olika personer och i olika branscher. Här gäller det bara att se upp och ställa motfrågor - vad är ett affärssystem för dig? Är det ett rent ekonomisystem, eller kanske ett fullfjädrat system som täcker hela affären? Vi på Adaptive Media föredrar en bred definition av begreppet affärssystem; det ska vara ett system som stöttar affären helt enkelt. 

Affärssystem i projektform

När vi på Adaptive Media bygger affärssystem så gör vi det i projektform, och i olika faser. Vi har oftast en inledande fas där våra kravspecialister och projektledare arbetar tätt med vår kund för att förstå grundproblemen som ska lösas. Därefter följer en del i projekten där vår UX-team träffar användare och beslutsfattare för att vi ska kunna föreslå och bygga lösningar som verkligen kommer att användas och som kommer att vara anpassat på rätt sätt. Det följs av prototyparbete, framtagande av design och skisser samtidigt som tekniska kravspecar produceras. Detta är delar av projekten som blir nödvändig input till själva systemutvecklingen. Release och go-live sker ofta iterativt i flera omgångar och då arbetar vi oftast nära våra kunder med kvalitetssäkring och maximeringsrundor där vi gör små korrigeringar som maximerar utfallet av projekten.
vi bygger affärssystem i hela sverige

Vi kan hjälpa ditt företag med affärssystem

Utveckling av affärssystem är vår core business, och den här typen av projekt är vi riktigt bra på. Adaptive Media har lång erfarenhet av att skräddarsy system och följa företag i sin resa mot framgång, och vi jobbar brett i flera olika branscher. Hör av er till och så kan vi ta er vision och göra den till verklighet med hjälp av smarta tjänster och applikationer!
 • 01

  Vad är ett affärssystem?

  Ett affärssystem, ofta kallat ERP-system, är ett digitalt system som automatiserar, optimerar och integrerar affärsprocesser och avdelningar inom en organisation, med syftet att förbättra produktivitet och effektivitet.
 • 02

  Hur kan ett affärssystem förbättra min verksamhet?

  Ett väl utformat affärssystem minskar manuella processer, centraliserar information och underlättar dataanalys, vilket kan leda till bättre beslutstagande, kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet.
 • 03

  Hur skräddarsyr Adaptive Media affärssystem för unika företagsbehov?

  Vi på Adaptive Media arbetar i projektform. Vi inleder med en djupgående analys av ditt företags behov, samarbetar med dina team, och genomgår flera faser av design, prototypning och utveckling för att skapa ett system som stöttar din affärsverksamhet perfekt.
 • 04

  Vad menar ni med en "bred definition av affärssystem"?

  Vi ser ett affärssystem som ett verktyg som stöttar hela affärsverksamheten, oavsett om det är ett ekonomisystem eller ett omfattande system som täcker hela företagets processer.
 • 05

  Hur involverar ni kunderna i utvecklingsprocessen för affärssystem?

  Våra kravspecialister och projektledare arbetar tätt med kunderna från start. Vi engagerar användare och beslutsfattare för att förstå deras behov, och när vi närmar oss "go-live", samarbetar vi nära för kvalitetssäkring och justeringar.
 • 06

  Är Adaptive Media erfaret inom flera branscher?

  Ja, vi har lång erfarenhet av att skapa affärssystem för en mängd olika branscher. Oavsett din bransch kan vi anpassa ett system för dina specifika behov.
 • 07

  Vad är de första stegen att ta när jag överväger att införa ett nytt affärssystem med er?

  Kontakta oss! Vi börjar med att förstå ditt företags unika behov och mål, och sedan guida dig genom processen att göra din vision till verklighet med hjälp av våra skräddarsydda system och tjänster.

Företag vi hjälper med affärssystem

Bild
Pitch & Smith

Internationell aktör i musikbranschen

Vi kom i kontakt med Pitch & Smith under 2015 när en av deras anställda var en nöjd användare av vår tjänst Adaptive Invoice (numera Insight). Han var så pass nöjd med vår publika tjänst att vi tog ett möte för att diskutera ett större utvecklingsprojekt - och på den vägen är det!

Bild
GlobalConnect (IP-Only)

Användaranpassade flöden och funktioner

Fiberleverantören GlobalConnect, tidigare IP-Only har spetskompetens inom fiber och vi fick uppdraget att ta fram ett säljstöd för att stötta GlobalConnect i deras arbete.

Bild
Team Workwear

Digitalisering av en retail-kedja

För företag som säljer B2B så ligger digitala satsningar högt på agendan, och tillsammans med en B2B-inriktad retailkedja bestående av fackhandlare i samarbete så genomförde vi ett större utvecklingsprojekt.

Behöver ni hjälp med ett projekt?

Kontakta oss
 • Surbrunnsgatan 59
 • 113 27 Stockholm