Detta är en fortsättning på vårt senaste inlägg här på bloggen gällande UX-arbetssätt. I detta inlägg kommer vi ta oss an det femte steget i UX-processen – testning – och diskutera några av de tekniker som används:

  • User testing
  • 5 second test
  • Card sorting
  • A/B-testning

Testning syftar på att utvärdera en produkt eller tjänst med verkliga användare för att validera en design och förstå hur bra den möter behov och förväntningar. Det kan göras genom en mängd olika metoder, inklusive de teknikerna vi kommer titta närmare på. Målet med testningen är att identifiera eventuella problem med produkten och att samla in feedback som kan användas för att förbättra användarupplevelsen.

Mer information om hela UX-processen hittar ni här!

Användartester = Direkt feedback

Användartester (User testing) är en metod där användare från din tilltänkta målgrupp får testa och utvärdera prototyper eller designskisser. Det är ett bra verktyg för att få en inblick i hur riktiga användare kommer att använda din produkt och för att säkerställa att din design faktiskt löser de problem eller täcker de behov som du tänkt. Det finns olika sätt att göra användartester, men det vanligaste är att användarna får en uppgift och sedan observeras hur de löser uppgiften och interagerar med produkten. I samband med utförandet får de prata högt om sina tankar och val, för att efteråt intervjuas mer djupgående kring de känslor och tankar som uppstått under testet. Genom att göra användartester kan man i ett tidigt skede samla in värdefull feedback och identifiera problem, vilket sparar både tid och pengar i längden.

5 Second Test = Fånga uppmärksamhet

5 second test är en metod som används för att testa användarnas initiala känsla och förståelse av en digital produkt. Det går ut på att presentera en bild på en produkt eller tjänst i 5 sekunder, och sedan fråga användaren kring deras första intryck och vad de minns. Syftet med 5 second test är att ta reda på om en produkt kommunicerar ett tydligt budskap, vilka känslor produkten förmedlade och vilka element som fångade mest uppmärksamhet. På så sätt kan vi säkerställa att rätt saker fångar deras uppmärksamhet och kan justera och förbättra produkten utifrån det.

Ett snabbt och enkelt verktyg att använda i UX-processen, och det kan vara ett bra komplement till user testing.

Card sorting = Organisera innehåll

Card sorting är en metod som används för att organisera och strukturera innehåll och navigering. Tekniken går ut på att dela ut en grupp kort med olika delar från tjänsten och be användarna sortera in dem i grupper och undergrupper som de tycker passar bäst tillsammans.

Card sorting är ett perfekt verktyg för att få en djupare förståelse för hur användarna tänker kring struktur och organisation av innehåll och ger en inblick i hur information bör grupperas i den slutliga designen. Det hjälper också till att förstå hierarki mellan olika element och vilken information som användaren upplever som viktigast.

A/B-testning = Presentera alternativ

A/B-testning används för att jämföra två olika versioner av en digital produkt. Denna teknik går ut på att presentera en grupp användare för version A av produkten och en annan grupp användare för version B av produkten. Sedan jämföra resultatet för att se vilken version som fungerar bäst för användarna.

En bra teknik för att få en bättre uppfattning för vilka designval som fungerar bäst, och för att välja det alternativ som ger den bästa användarupplevelsen. Genom att göra A/B-testning kan man också få en förståelse för hur olika element i en produkt påverkar användarnas beteende och interaktion med produkten.

Sammanfattning

I testningsfasen använder vi tekniker som fokuserar på feedback och förståelse, för att hitta förbättringspotential och bekräfta att den design vi tagit fram löser användarens problem. Baserat på resultaten av testerna går vi antingen vidare till det sista steget i UX-processen, implementation - eller så upprepas tidigare steg i processen där ny information samlas in och designer förfinas för att sedan testas igen.

Mer information om hela UX-processen hittar ni här!