Geo-tjänster
Vad vi gör

Geo-tjänster

Geobaserade tjänster har revolutionerat hur företag opererar och hur de nyttjar positionsdata för att skapa konkurrensfördelar. Det handlar inte bara om leveranser utan om att optimera processer, minska kostnader och förbättra kundupplevelser. Med den snabbt växande betydelsen av geodata, kan vi hjälpa ditt företag att utnyttja dessa möjligheter. Låt oss tillsammans utforska hur geo-tjänster kan lyfta ditt företag.

Fördelar med Geo-tjänster

Med hjälp av geo-tjänster kan företag dra nytta på många sätt, från effektivisering av logistik till målinriktad marknadsföring. Dessa tjänster erbjuder funktioner som kartläggning, positionsbaserad dataanalys och spårning, vilket kan ge en betydande konkurrensfördel i dagens digitala landskap.

Här är några exempel på de funktioner och värden för geo-baserade lösningar:
 • Ruttoptimering: Planera effektiva leveransrutter baserat på geografisk data, vilket minskar bränsleförbrukningen, sparar tid och minskar koldioxidutsläppen.
 • Geoanalys: Genom att analysera geografisk data kan detta hjälpa dig att förstå dina kunder och marknader bättre. Detta kan hjälpa med att identifiera nya möjligheter, optimera resursallokering och driva tillväxt.
 • Geo-targeting: Rikta in dina marknadsförings- och försäljningsinitiativ baserat på geografisk information, vilket förbättrar effektiviteten i dina kampanjer.
 • Fältarbetsplanering: Optimering av schemaläggning och ruttplanering för fältarbetare, vilket leder till högre produktivitet och kostnadsbesparingar.
 • Kartvisualisering: Genom att visualisera data på kartor kan vi hjälpa ditt företag att göra mer informerade beslut. Detta kan inkludera allt från analys av försäljningstrender till planering av nya butiksplatser.

Genomförda projekt inom Geo-tjänster:

Bild

Wayfox – Optimerade leveranser av varor

Genom att leverera en SaaS-tjänst för planering och organisering av leveranser, hjälper Wayfox budbolag att spara både tid och pengar, samtidigt som vi tillsammans värnar om miljön. Genom en enkel import av adresser skapas en optimerad körväg som leder till effektivare leveranser, minskad förbrukning av drivmedel och färre utsläpp. Vårt mål är att göra leveransprocessen smartare, snabbare och mer hållbar. 

Freelway – Samordnade transporter för ett hållbart samhälle

Freelway är en mobilapplikation som gör det möjligt för företag, kommuner och andra organisationer att samordna transporter av både människor och paket. Oavsett om det gäller effektivare transporter för turister, samåkning till evenemang, eller samordning av hemleveranser till äldre, bidrar Freelway till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Freelway här!

Wayshop – Digitala butiker för ett bekvämt och hållbart handlande

Wayshop är en innovativ tjänst som låter butiker i ett visst geografiskt område skapa digitala versioner av sina verksamheter. Det gör att kunder kan handla från flera butiker samtidigt, betala i en och samma varukorg, och få en samlad leverans. Allt detta bidrar till minskat bilåkande och minskad påverkan på klimatet.

Läs mer om Wayshop här!
Bild
 • 01

  Vad innebär geo-baserade tjänster för mitt företag?

  Geo-baserade tjänster hjälper företag att nyttja positionsdata för att skapa konkurrensfördelar, effektivisera processer, minska kostnader och förbättra kundupplevelser.
 • 02

  Hur kan geo-tjänster hjälpa mig att förbättra min logistik?

  Genom funktioner som ruttoptimering kan du planera effektivare leveransrutter baserat på geografisk data, vilket minskar bränsleförbrukningen, sparar tid och minskar koldioxidutsläppen.
 • 03

  Hur kan jag använda geoanalys för att förstå mina kunder bättre?

  Geoanalys hjälper dig att analysera geografisk data för att förstå dina kunder och marknader, identifiera nya möjligheter, optimera resursallokering och driva tillväxt.
 • 04

  Vad är geo-targeting och hur kan det hjälpa mina marknadsföringskampanjer?

  Geo-targeting låter dig rikta dina marknadsförings- och försäljningsinitiativ baserat på geografisk information, vilket förbättrar effektiviteten i dina kampanjer.
 • 05

  Hur kan geo-tjänster stödja mitt fältarbete?

  Vi erbjuder lösningar för optimering av schemaläggning och ruttplanering för fältarbetare, vilket leder till högre produktivitet och kostnadsbesparingar.
 • 06

  Hur kan kartvisualisering hjälpa mitt företag att fatta beslut?

  Genom att visualisera data på kartor kan vi hjälpa ditt företag att göra mer informerade beslut, från analys av försäljningstrender till planering av nya butiksplatser.
 • 07

  Vad är Wayfox och hur kan det hjälpa mitt företag att spara tid och pengar?

  Wayfox är en SaaS-tjänst som vi levererade för att planera och organisera leveranser. Den skapar en optimerad körväg genom en enkel import av adresser, vilket leder till effektivare leveranser, minskad förbrukning av drivmedel och färre utsläpp.
 • 08

  Hur bidrar Freelway till ett hållbart samhälle?

  Freelway är en mobilapplikation som samordnar transporter av både människor och paket för företag, kommuner och andra organisationer. Den effektiviserar transporter och bidrar till ett mer hållbart samhälle.
 • 09

  Vad är Wayshop och hur kan det göra mitt handlande mer hållbart?

  Wayshop låter butiker i ett geografiskt område skapa digitala versioner av sina verksamheter. Kunder kan handla från flera butiker samtidigt och få en samlad leverans, vilket minskar bilåkande och klimatpåverkan.

Kontakta oss

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med geo-tjänster och system, och vi är stolta över att kunna erbjuda innovativa, skräddarsydda lösningar som uppfyller våra kunders unika behov. Vi ser fram emot att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag att utnyttja kraften i geo-tjänster. Vår expertis inom området sträcker sig från strategi, UX och utveckling, till grafisk design och projektledning. Vi är redo att göra din vision till verklighet. Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt!

   
Bild
Freelway

Mobility as a service

Freelway är en tjänst för att samordna transporter av personer och paket. Effekterna blir ett mer hållbart resande, och färre men effektivare transporter. Vi på Adaptive Media hjälper till med allt från strategi, UX och utveckling till framtagande av grafiskt material över flera plattformar.

Bild
Wayfox

Planeringstjänst för optimerade leveranser

Wayfox är en SaaS-tjänst för planering och organisering av leveranser. Målgruppen är budbolag, speditörer andra företag som har behovet att leverera till större mängder av adresser på ett så smart sätt som möjligt.

Bild
Wayshop

Fokus på mobila användare

Tänk ett geografiskt område med många besökare, såsom ett skidfjäll med omnejd. Alla butiker i hela området kan med tjänsten Wayshop genom några enkla klick få varsin digital Wayshop-butik för att sälja sina varor.

Behöver ni hjälp med ett projekt?

Kontakta oss
 • Surbrunnsgatan 59
 • 113 27 Stockholm