Freelway

Mobility as a service - Digital partner

Freelway är en tjänst för att samordna transporter av personer och paket. Som företag, kommun eller annan organisation kan du ansluta dig till Freelway och låta alla inom verksamheten använda sig av Freelways app. Mer effektiva transporter för turister, samåkning till evenemang eller samordning av hemleveranser till äldre är bara några exempel på hur Freelway hjälper till och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Adaptive Media gick in som delägare och digital partner från start och utvecklade de första versionerna av tjänsten, därefter har vi även varit verksamma inom projektledning av vidare utveckling. I dagsläget har vi ett tätt samarbete och hjälper till med allt från strategi, UX och utveckling till framtagande av grafiskt material.
Logo
freelway skärmbild webb

Freelways nya ansikte utåt

Vi som digital partner fick i uppdrag att ta fram en ny visuell identitet för Freelway som bättre matchar företagets bakomliggande värderingar och visioner. Utmaningen låg i att dels möta en bred målgrupp som idag sträcker sig över flera olika demografiska områden, och dels att väva in element som är igenkännande Freelway över ett flertal olika plattformar.

Resultatet blev ett tydligare varumärke, bredare igenkänning och riktlinjer för ett mer konsekvent visuellt språk gentemot användare.

De är lyhörda och lyssnar för att de ska möta mina önskemål. De lyssnar på min version och kommunikationen vi har under projektens gång är superviktig för att förväntningarna ska mötas.

- Tobias Forngren, VD, Freelway/Wayshop AB

Vår roll i projektet
 • Utveckling av första version av tjänsten, rapportpanel samt publik webb
 • Strategi, konceptutveckling och projektledning
 • UX/UI-design för förändringar och nyutveckling i tjänsten
 • Framtagande av komplett branding
 • Aktiva delägare (CTO-roll samt styrelseledamot)
Värden för kunden
 • Möjlighet att testa sin affärsidé på ett effektivt sätt vid uppstart
 • Tekniskt perspektiv i svåra strategiska frågor
 • Professionellt intryck utåt med en genomtänkt profil
 • Positiv påverkan på försäljningen

Bakomliggande teknik

Freelway bygger på en bakomliggande robust Laravel-applikation med en MySQL-databas i grunden. Den hanterar både admingränssnitt och API. API:et kommunicerar i sin tur med de mobila applikationerna för iPhone och Android som är byggna med React Native. Freelway har även en rapportmotor “Freelway Panel” där kunder/organisationer loggar in för att följa upp sin transportdata och i realtid se sina Green Points, ett mått på besparingar i CO2-utsläpp. Panelen är byggd med Laravel som backend och är en Vue-applikation i frontend.

Fler kundcase!

Bild
Seacloud

Marinbranschens nya inköpsportal

2019 hörde vi om idén kring att effektivisera inköp av produkter för båtvarv. En tydlig nisch i kombination med att vi verkligen tror på B2B-ehandel gjorde att vi blev verkligt intresserade av projektet.

Bild
Hello Ebbot

En genomgående kundresa

Hello Ebbot är en tjänst som erbjuder chatbotar och chattfunktioner för företag, och Ebbot-teamet älskar verkligen att jobba med smarta och innovativa lösningar.

Bild
GlobalConnect (IP-Only)

Användaranpassade flöden och funktioner

Fiberleverantören GlobalConnect, tidigare IP-Only har spetskompetens inom fiber och vi fick uppdraget att ta fram ett säljstöd för att stötta GlobalConnect i deras arbete.

Behöver ni också hjälp med ett projekt?
GlobalConnect (IP-Only)

Case - GlobalConnect (IP-Only)

Användaranpassade flöden och funktioner

Se case Se case
 • Surbrunnsgatan 59
 • 113 27 STOCKHOLM