Freelway

Mobility as a service

Freelway är en tjänst för att samordna transporter av personer och paket. Som företag, kommun eller annan organisation kan du ansluta dig till Freelway och låta alla inom verksamheten använda sig av Freelways app. Mer effektiva transporter för turister, samåkning till evenemang eller samordning av hemleveranser till äldre är bara några exempel på hur Freelway hjälper till och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Adaptive Media gick in som delägare från start och utvecklade de första versionerna av tjänsten, därefter har vi även varit verksamma inom projektledning av vidare utveckling. I dagsläget har vi ett tätt samarbete och hjälper till med allt från strategi, UX och utveckling till framtagande av grafiskt material.

Besök freelway.com Pil
Logo
data skärm med kod

Freelways nya ansikte utåt

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny visuell identitet för Freelway som bättre matchar företagets bakomliggande värderingar och visioner. Utmaningen låg i att dels möta en bred målgrupp som idag sträcker sig över flera olika demografiska områden, och dels att väva in element som är igenkännande Freelway över ett flertal olika plattformar.

Resultatet blev ett tydligare varumärke, bredare igenkänning och riktlinjer för ett mer konsekvent visuellt språk gentemot användare.

Vår roll i projektet

 • Utveckling av första version av tjänsten, rapportpanel samt publik webb
 • Strategi, konceptutveckling och projektledning
 • UX/UI-design för förändringar och nyutveckling i tjänsten
 • Framtagande av komplett branding
 • Aktiva delägare (CTO-roll samt styrelseledamot)

Värden för kunden

 • Möjlighet att testa sin affärsidé på ett effektivt sätt vid uppstart
 • Tekniskt perspektiv i svåra strategiska frågor
 • Professionellt intryck utåt med en genomtänkt profil
 • Positiv påverkan på försäljningen

Bakomliggande teknik

Freelway bygger på en bakomliggande robust Laravel-applikation med en MySQL-databas i grunden. Den hanterar både admingränssnitt och API. API:et kommunicerar i sin tur med de mobila applikationerna för iPhone och Android som är byggna med React Native.

Freelway har även en rapportmotor “Freelway Panel” där kunder/organisationer loggar in för att följa upp sin transportdata och i realtid se sina Green Points, ett mått på besparingar i CO2-utsläpp. Panelen är byggd med Laravel som backend och är en Vue-applikation i frontend.
Ownit

Case - Ownit

Telecombolaget med kundservice i världsklass

Se case Pil
 • Surbrunnsgatan 59
 • 113 27 STOCKHOLM