Telenor

Lång samarbetspartner

Telenor och deras olika dotterbolag har under många år varit en av våra viktigaste samarbetspartner, och vi har genomför många lyckade projekt ihop. Vi började samarbeta redan 2012 då Telenor förvärvade Ownit (som vi arbetade tillsammans med redan tidigare). Man kan säga att vi har fungerat som en parallell utvecklar-organisation för projekt och insatser som inte kan lösas inhouse eller med hyllprodukter. Vissa projekt kräver mer i form av innovation, nytänkande och genomförande och där kommer vi in och löser problemen på nya sätt.
Logo

Smarta webbapplikationer - Digitalisering av Telenor

Bredden på projekten är enorm, men den röda tråden är digitalisering och innovation i form av smarta webbapplikationer. Vi arbetar löpande tillsammans med Telenor och vi lyckas löpande hitta bra sätt att samarbeta trots olikheter som bolag där vi tillsammans vill framåt.
Exempel på gemensamma projekt:
 • Modernisering av NOC-system
 • Utveckling av minasidor-system
 • Utveckling av self-service-system kopplat till GDPR och registerutdrag
 • Ärendehanteringsysstem för fältuppdrag som utförs av externa entreprenörer
 • Leveranssystem
 • Skräddarsydda enkät/uppföljningssystem
 • Prospekteringssystem med AI-baserad effektiv prospektering av säljområden
 • Fältappar för sälj- och leveranssystem
 • Kundportal för villafiberkunder
 • BI-system för dataanalys
 • Marknadsföringssystem baserad på BI-data
 • Leveranssystem för fiberprojekt
 • Trigger-baserade kommunikationssystem
 • Publika webbplatser
 • Adresshanteringssystem för nätadresser
 • Ordersystem för stadsnätskunder och öppna nät
 • Branding och logotypdesign
 • Säljsystem för villafiber och tjänster kopplat till fiber
smarta webbapplikationer

Digital partner

Med oss som stabil digital utvecklings- och innovationspartner så lyckas våra kunder ligga steget före konkurrenterna och få fram rätt digitala lösningar på kort tid utan att tumma på kvalitet. 

Vi är efter över 10 år i branschen experter på behov, flöden och processer inom telekom och är därför en uppskattad partner i alla typer av utvecklingsprojekt för branschen.
Vår roll i projektet
 • Utveckling
 • Innovation
 • Projektledning
 • UX-Design
 • Grafisk Design
 • Drift & Support
Värden för kunden
 • Bibehållen innovation som storbolag
 • Snabbfotad utveckling
 • Stabilitet i utvecklingssamarbete
 • Effektiviseringar genom tekniska lösningar
 • Digitalt stöd
 • 01

  Hur har ert samarbete med Telenor utvecklats över åren?

  Vårt samarbete med Telenor har vuxit sedan 2012, där vi har fungerat som en parallell utvecklar-organisation för projekt som kräver unika innovationer och lösningar. Genom åren har vi fokuserat på digitalisering och nytänkande för att möta Telenors behov.
 • 02

  Vilka är de viktigaste digitala lösningarna ni har levererat till Telenor?

  Vi har levererat en rad skräddarsydda lösningar, inklusive modernisering av NOC-system, kundportaler för villafiberkunder, GDPR-riktade self-service-system, fältappar för sälj, samt marknadsföringssystem baserat på BI-data, bland många andra.
 • 03

  Vilken roll spelar innovation i era samarbetsprojekt med Telenor?

  Innovation är kärnan i vår strategi när vi samarbetar med Telenor. Genom att fokusera på innovativa lösningar kan vi tackla utmaningar på nya sätt och erbjuda unika digitala lösningar som sätter Telenor steget före konkurrenterna.
 • 04

  Vad innebär det att vara en digital partner för stora företag som Telenor?

  Som Telenors digitala partner är vi dedikerade till att leverera snabb, kvalitativ och stabil utveckling. Vi är här för att hjälpa Telenor att bibehålla sin innovationskraft som storbolag, samtidigt som vi erbjuder effektiviseringar genom våra tekniska lösningar.
 • 05

  Hur säkerställer ni kvaliteten på de digitala lösningarna ni levererar?

  Med över 10 år i branschen har vi djup kunskap om behov, flöden och processer inom telekom. Detta, kombinerat med vårt engagemang inom utveckling, UX-design, grafisk design och drift & support, garanterar lösningar av högsta kvalitet.
 • 06

  Hur hjälper ni företag att stanna steget före konkurrenterna?

  Genom att fokusera på snabbfotad utveckling, stabil innovation och effektiviseringar med hjälp av modern teknik, assisterar vi företag som Telenor att leda vägen i den digitala transformationen.
 • 07

  På vilka sätt erbjuder ni digitalt stöd till era kunder?

  Vårt digitala stöd omfattar ett brett spektrum, inklusive projektledning, UX-design, grafisk design, drift och support. Vi är med våra kunder på varje steg av deras digitala resa, från idé till implementering.

Fler kundcase!

Bild
Pitch & Smith

Internationell aktör i musikbranschen

Vi kom i kontakt med Pitch & Smith under 2015 när en av deras anställda var en nöjd användare av vår tjänst Adaptive Invoice (numera Insight). Han var så pass nöjd med vår publika tjänst att vi tog ett möte för att diskutera ett större utvecklingsprojekt - och på den vägen är det!

Bild
Hello Ebbot

En genomgående kundresa

Hello Ebbot är en tjänst som erbjuder chatbotar och chattfunktioner för företag, och Ebbot-teamet älskar verkligen att jobba med smarta och innovativa lösningar.

Bild
Euronics

Komplett digital utvecklingspartner

Vi på Adaptive Media har jobbat med Euronics i över 12 år, och har innan dess ytterligare över 10 års erfarenhet av att jobba med butiker i Euronics-kedjan.

Behöver ni också hjälp med ett projekt?
Pitch & Smith

Case - Pitch & Smith

Internationell aktör i musikbranschen

Se case Se case
 • Surbrunnsgatan 59
 • 113 27 Stockholm