Vinnova projekt

Mobilitet för landsbygden

Med våra omfattande erfarenheter inom mobilitetsområdet så har vi fått äran att vara del av ett Vinnova-finansierat projekt med målet att öka mobiliteten på landsbygden utan att få ut fler fordon på vägarna.
Logo

Vinnova projekt

Projektet ”Delad mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?” är ett projekt där vi på Adaptive Media är en av projektparterna. Vi vill genom vår medverkan arbeta för framsteg inom hållbar mobilitet med stöd av tekniska lösningar. Vi tror även att projektet i sin helhet kan ha en positiv påverkan på utvecklingen och att det belyser lösningar som finns idag inom hållbara transporter vilket kan få dessa att växa och ta mer plats. Att behovet av transporter är stort är en självklarhet, men i stora delar av Sverige är det idag begränsat utbud av kollektivtrafik av olika anledningar - vi är nu en del av att hitta smarta och effektiva lösningar för detta som inte lämnar vår planet lidande.

Syfte

Syftet med projektet är att maximera nyttjande och användning av de fordon som redan finns i trafiken. Detta inkluderar inte bara reguljära transporter och leveranser i det dagliga livet på landsbygden utan även specialanpassade upplägg och lösningar för högsäsonger eller kopplat till utvalda turist-täta områden samt smarta och säkra transportlösningar för äldre i landsbygdsområden. Fler ekonomiska och miljövänliga alternativ till befintliga transporter behövs i Sverige och inte endast i storstäder eller mellan städer till begränsade destinationer, och det budskapet vill vi inte bara sprida men även se till att förändring faktiskt sker med hjälp av tekniska lösningar. Det är kort sagt ett stort och samtidigt viktigt, mycket givande projekt att vara delaktiga i.
vinnova projekt miljö

Beteende

Projektet riktar även in sig på beteendeförändring, analys och forskning kring hur vi kan inkorporera i lösningarna på ett sätt som kommer ge resultat på riktigt. Vi medvetna om att en stor faktor som talar för nyttjande av egna fordon är komfort och att ändra beteenden är svårt men absolut genomförbart. Vi försöker därför vara med och skapa lösningar som fungerar i praktiken och inte endast på papper.

Fler kundcase

Bild
Freelway

Mobility as a service

Freelway är en tjänst för att samordna transporter av personer och paket. Effekterna blir ett mer hållbart resande, och färre men effektivare transporter. Vi på Adaptive Media hjälper till med allt från strategi, UX och utveckling till framtagande av grafiskt material över flera plattformar.

Bild
Wayfox

Planeringstjänst för optimerade leveranser

Wayfox är en SaaS-tjänst för planering och organisering av leveranser. Målgruppen är budbolag, speditörer andra företag som har behovet att leverera till större mängder av adresser på ett så smart sätt som möjligt.

Bild
Wayshop

Fokus på mobila användare

Tänk ett geografiskt område med många besökare, såsom ett skidfjäll med omnejd. Alla butiker i hela området kan med tjänsten Wayshop genom några enkla klick få varsin digital Wayshop-butik för att sälja sina varor.

Behöver ni också hjälp med ett projekt?
Ownit

Case - Ownit

Telecombolaget med kundservice i världsklass

Se case Se case
  • Surbrunnsgatan 59
  • 113 27 STOCKHOLM