Så jobbar vi

Teamkänsla och bra arbetsmiljö

Varför är det viktigt med en stark/bra teamkänsla på arbetsplatsen? ”Vi formar våra byggnader; därefter formar de oss”- Winston Churchill. Winston hade helt rätt, arbetsplatsen och människorna där vi tillbringar stora delar av dagen kan förändra/påverka vårt personliga och…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 3 minuters läsning
Så jobbar vi

Ett ultimat hybridmöte

Hybridmöten är här för att stanna så vill vi ta tillfället i akt och dela med oss av lite tips och erfarenheter från vårt håll. Hybridmöten är en kombination av remote och på-plats, där en del av de som är delaktiga i mötet befinner sig på plats - exempelvis på kontoret, samtidigt…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 6 minuters läsning
Så jobbar vi

Förändra, förbättra, lyckas

‘’Think outside the box’’- en metafor som syftar på att tänka annorlunda eller från ett nytt perspektiv - att vidga vyerna och söka lösningar där man inte vanligtvis letar. Som i sin tur kan leda till nya idéer, öppna upp nya möjligheter för att få en bättre förståelse för vad…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 4 minuters läsning
Så jobbar vi

Adaptive Easter Labs

Den här påsken körde vi något vi kallade Easter Labs på Adaptive Media - labbveckor med fokus på nya tjänster och egna systemförbättringar. Låt oss dela med oss av alla lovande projekt vi påbörjat, vad vi fick gjort och vad som gav resultat!

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 6 minuters läsning
Så jobbar vi

Adaptive Labs

Vi på Adaptive Media är säkra på att idéer frodas och växer i ett kreativt workspace. I och med detta och att vi befinner oss i ett samhälle där vi främjar det agila arbetssättet vill vi dela med oss av ett arbetssätt vi kallar för Adaptive Labs på vår byrå. Vad labs är och hur vi…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 9 minuters läsning
E-commerce

Grillkung - vår gemensamma resa!

På Adaptive Media är vi stolta över flera långa och djupa relationer vi format under vår resa. Ett av dessa samarbeten är tillsammans med e-handelsstjärnan Grillkung! Grillkung driver sin verksamhet genom vår e-handelsplattform Adaptive Shop och vi har…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 3 minuters läsning
Ftp

Att välja en cloud-lösning för FTP

Vi har en kund som är beroende av att ha en flytta i form av en FTP för att dela filer inom företaget, med företagets alla butiker, med leverantörer och andra samarbetspartners såsom affärsssystem, webbplattform och stastistikverktyg. Lösningen som dom kör idag är en virtuell server…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Johan Vallstrand - 6 minuters läsning
E-commerce

E-commerce trend - Personifiering

Termen ‘’personifiering’’ när det kommer till e-handel syftar på att skapa personliga interaktioner och upplevelser för kunder online. Onlinebutiker visar dynamiskt innehåll baserat på kunddata som demografi, preferenser, webbhistorik, tidigare köp och enhet – till exempel om kunden…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 4 minuters läsning
E-commerce

Chatt och chatbots

Under pandemin och med hjälp av nytänkande teknik så har vi sett en stor utveckling när det kommer till olika typer av kundservice för att förenkla både för slutkunder och likaså butiker. Genom tillväxten av chatt- och chatbotar på marknaden som alternativ till den traditionella…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 3 minuters läsning
E-commerce

Bekväma leveranser

Under pandemin har alternativen för leverans av alla slags varor vuxit och förändrats i en helt annan takt än tidigare. Det är en förändring vi såg komma och som drevs på bland annat av teknikutvecklingen och klimatfrågan, men även av ökade krav på bekvämlighet. Vi har sett en stor…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 3 minuters läsning
E-commerce

Adaptive Shop fyller 10 år och är piggare än någonsin

På Adaptive Media tycker vi det är galet kul att jobba med ehandel och under de 10 år som vi har jobbat med ehandelsplattformen Adaptive Shop så har vår kärlek för e-com resulterat i att vi blivit riktigt skillade inom det.

Läs mer Läs mer
Publicerad av Sandra Anvret - 3 minuters läsning
Workplace

Post Pandemic Workplace

Det är idag lika svårt att gissa hur företag kommer organisera sig och arbeta som det var svårt att gissa när en pandemi skulle slå till med full kraft och lamslå världen. Det känns på något sätt också redan uttjatat att pratat om det "nya normala", nästan lika uttjatat som att vara…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Johan Vallstrand - 10 minuters läsning
AWS

How to increase the storage disk size on a EC2 Linux instance

We have a bunch of micro EC2 instances for some of our services. These have a default storage size of 20GB which sometimes is too little. To increase the storage disk size, follow these steps: 1. Locate the instance in your EC2 dashboard and click on the Instance ID. 2. Click on the Storage tab…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Victor Eliasson - 2 minuters läsning
Browsershot

Install Browsershot on Ubuntu 20.04

This guide will help you install the latest version of Browsershot on a new Ubuntu 20.04 server provisioned by Laravel Forge.

Läs mer Läs mer
Publicerad av Victor Eliasson - 2 minuters läsning
Laravel

How to upgrade Spaties Laravel Medialibrary from v6 to v7 when you have superduper many files on S3

In version 7 of Spaties popular Laravel Medialibrary package, the filename pattern for conversions on the filesystem changed. This means that when upgrading from version 6 to version 7, you must run a script to rename ALL of your conversion files on…

Läs mer Läs mer
Publicerad av Victor Eliasson - 5 minuters läsning
  • Surbrunnsgatan 59
  • 113 27 STOCKHOLM